Allmänna regler för avel med hästar i Sverige

Ändrade regler för användande av hingst i allmän avel från och med 2005-12-01
Tidigare föreskriften om kravet på att en hingst som verkar i allmän avel ska vara avelsgodkänd här i Sverige har tagits bort. Beslutet gäller från och med den 1/12 2005. Det är alltså tillåtet att använda en hingst i avel till andra ston än de du själv äger utan att något särskilt godkännade för det behövs. Enda kraven är att hingsten ska ha en känd identitet och att språngrulla liksom tidigare ska upprättas.

ANCCE Suecia lämnar följande rekommendation avseende användande av P.R.E.-hingst i allmän avel:

  • Ingen allmän rekommendation ges att P.R.E.-hingst utöver ett avelsgodkännande av den spanska stamboken även bör ha ett godkännande av Svenska Hästavelsförbundet för att verka i allmän avel.
  • P.R.E.-hingst som ännu inte kunnat visas för avelsgodkännade för den spanska stamboken bör visas för avelsgodkännande hos Svenska Hästavelsförbundet om hingstägaren avser att använda hingsten i allmän avel. Observera att hingsten inte kan verka i renrasig P.R.E.-avel om den inte är godkänd av den spanska stamboken.
  • Stoägare rekommenderas att inte använda en hingst som saknar avelsgodkännande, antingen hos den spanska stamboken eller hos Svenska Hästavelsförbundet.

Svenska Hästavelsförbundet kommer liksom tidigare år hålla avelsvärdering för specialraser. Anmälan till det sker varje år under januari månad. För mer information hänvisas till SH:s hemsida: www.svehast.se
För att kunna använda din P.R.E.-hingst i avel och där avkomman ska skrivas in i den spanska stamboken gäller att både hingst och sto ska vara basavelsgodkända av den spanska stamboken. Föreningen håller visning årligen för avelsgodkännande.

SJV:s föreskrifter i sin helhet kan du läsa här