Visningar för avelsvärdering

Här hittar du information om de visningar ANCCE SUECIA har genomfört. Föreningens målsättning är att delegat från stamboken i Spanien ska besöka Sverige, Norge och Finland årligen för att genomföra avelsvärderingar på basnivå.