BannerSWEPRE

Allmänna regler för avel med hästar i Sverige

Ändrade regler för användande av hingst i allmän avel från och med 2005-12-01
Den tidigare föreskriften med krav på att en hingst som verkar i allmän avel ska vara avelsgodkänd här i Sverige togs bort 2005 som ett led i EU-anpassningen av det svenska regelverket för hästavel. Det är sedan dess tillåtet att använda en hingst i avel till andra ston än de du själv äger utan att något särskilt godkännade för det behövs. Alla avelshingstar ska ha känd identitet och språngrulla ska liksom tidigare upprättas. Svenska djurskyddsregler gäller.

SWEPRE lämnar följande rekommendation avseende användandet av PRE-hingstar i allmän avel:

  • Stoägare rekommenderas att använda hingstar som är avelsgodkända antingen hos den spanska stamboken LG PRE eller hos Svenska Hästavelsförbundet.
  • PRE-hingstar som ska verka i renrasig PRE-avel ska vara avelsgodkända av den spanska stamboken LG PRE.
  • PRE-hingstar som inte visats för avelsgodkännade för den spanska stamboken LG PRE bör visas för avelsgodkännande hos Svenska Hästavelsförbundet för att verka i allmän avel. Observera att endast hingstar som är avelsgodkända av den spanska stamboken LG PRE kan verka i renrasig PRE-avel.

Svenska Hästavelsförbundet arrangerar avelsvärdering för specialraser. Anmälan görs under januari månad. För mer information hänvisas till SH:s hemsida: www.svehast.se

För att en avkomma ska kunna skrivas in i den spanska stamboken LG PRE krävs att båda föräldrarna är registrerade och basavelsgodkända i den spanska stamboken LG PRE. LGANCCE i Spanien arrangerar årligen avelsvärderingar på basnivå i Sverige.

SJV:s föreskrifter i sin helhet kan du läsa här