BannerSWEPRE

Pura Raza Española -
en enda, världsomfattande och sluten stambok  

Stambok
Den renrasiga spanska hästen är unik på många vis och den spanska stamboken för PRE är världens äldsta stambok med anor från slutet av 1500-talet. Alla rasrena PRE registreras i en enda och sluten stambok, Stamboken för Pura Raza Española (Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española, LG PRE). LG PRE sköttes tidigare på uppdrag av spanska staten av den spanska militären Cria Caballar men överläts 2007 till den privata spanska uppfödarorganisationen Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCCE, med huvudkontor i Sevilla, som sedan dess administrerar stamboken i underorganisationen LGANCCE.  

Ägarkod-/stuterikod
En nybliven PRE-ägare börjar med att ansöka hos LGANCCE om ägarkod eller stuterikod och ansöker samtidigt om ägarbyte. Ska du använda din häst i avel måste du inneha en stuterikod, utan den kan du inte avelsvärdera din häst, beställa språngsedlar för hingst eller registrera föl i stamboken. 

Pass för PRE
Vid stambokföring av renrasig PRE utfärdas ett hästpass med registreringshandling och ett ägarkort. Passet följer EU:s regler. Pass för PRE inskrivna i stamboken för PRE (Libro Genealógico del caballo PRE, LG PRE) finns i två varianter:

  • Rött pass utfärdat av Cria Caballar för hästar som fått pass utfärdat till och med 2007.
  • Ljusgult pass utfärdat av LGANCCE för hästar som fått pass utfärdat från och med 2008.


Ägarkort
LGANCCE införde 2007 ett system med ägarkort, (Carta de titularidad). Vid ägarbyte ansöker ny ägare om registrering i stamboken av byte av ägare av hästen, betalar in avgiften och sänder därefter in en ansökan tillsammans med det gamla ägarkortet. Den den nya ägaren registreras i stamboken och ett nytt ägarkort i nya ägarens namn utfärdas. Ägarkortet sänds därefter med post till den nya ägaren.

Vänd dig till LGANCCE för vidare information om stamboksfrågor som:

  • Ansökan om stuteri-/ägarkod
  • Registrering av ägarbyte
  • Avelsvärdering av ston och hingstar
  • Registrering av föl i stamboken 

Fler frågor?
Kontakta SWEPRE


info@anccesuecia.se