ANCCE SUECIA

ANCCE Suecia är den nationella rasföreningen för Pura Raza Española i Sverige .

Från och med årsmötet 2017 har verksamheten ändrats till att återgå till att bli en nationellt täckande medlemsförening där alla intresserade av rasen Pura Raza Española kan söka direkt medlemskap.
Föreningens verksamhet är ideell, opartisk, icke vinstdrivande och icke kommersiell.

Föreningen arbetar för att öka kännedom om rasen och dess användning, vi vill att fler ska upptäcka vår fantastiska ras.

I framtiden hoppas vi kunna erbjuda olika aktiviteter såsom utställningar, tävlingar och kurser.
Det finns även planer på att erbjuda möjligheten att marknadsföra sin avelshingst och stuteri på vår hemsida.

För att nyttja stambokstjänster, såsom ägarbyte och fölinskrivning, behöver du inte vara medlem i ANCCE Suecia, utan alla sådana ärenden sköts direkt via LGANCCES hemsida.  ANCCE Suecia ställer däremot gärna upp med hjälp för ifyllande av blanketter, olika ansökningar osv. 
Kontakta 

Historik

Föreningen grundades 1997 som en intresseförening och hette då Svenska Föreningen för P.R.E, första årsmötet hölls i april 1998. 1997 fanns cirka femton hästar i Sverige av rasen Pura Raza Española. 2002 bytte föreningen namn till Svenska Avelsföreningen för P.R.E. Antalet registrerade ägare och stuterier i Sverige, Norge och Finland var vid samma tidpunkt 223 stycken.

Den 2 februari 2009 registrerades samarbetsavtalet mellan LGPRE och Svenska Avelsföreningen för P.R.E, vilket innebar att föreningen blev ansvarig för Stamboken i Sverige, Finland och Norge.

Under 2010 genomgick föreningen en omorganisation och erhöll namnet Stambokstjänster för Pura Raza Española i Sverige, Norge, Finland. 
Från 2012 är föreningens namn ANCCE SUECIA - Stambokstjänster för Pura Raza Española i Sverige, Norge, Finland.

Föreningen var sedan 2002 samarbetande förening med spanska stamboken. Stamboken för Pura Raza Espanola; Libro Genealogico P.R.E., lyder under ANCCE. en spansk uppfödarorganisation och ytterst ansvarar det spanska jordbruksministeriet.

2011 ansökte dåvarande styrelsen (för Stambokstjänster för P.R.E. Sverige Norge Finland) till ANCCE om att få använda ANCCE Suecia / ANCCE Sverige i föreningens namn. Detta accepterades av ANCCE, som har ett antal samarbetande föreningar i olika länder där namnet ANCCE ingår och/eller använder sig av deras logga.

2017-06-09 registrerade Bolagsverket den Ideella föreningen ANCCE Suecia med firma Asociación de Criadores de Caballos de PRE en Suecia.

Den 19 juli 2017 avslutades samarbetet med LGANCCE i Spanien och alla stamboksärenden sköts numer direkt via LGANCCEs hemsida.

Skatteverket har tidigare registrerat vårt namn ANCCE Suecia, utan namnprövning. Därför är det väsentligt att vi nu har fått vårt namn både prövat och skyddat genom registreringen hos Bolagsverket.

Vårt organisationsnummer är oförändrat sedan 2003.

Stadgar

Vid årsmötet 2017-04-23 antogs nya stadgar

pROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2017

Justering av protokollet av Jane Fredin

Årsräkenskaper 2016

Avtal

Stamboksavtalet med LGANCCE från 2009. Upphörde juli 2017.