Bli medlem

Stöd vårt arbete för en aktiv rasförening genom att bli medlem. Medlemsavgiften är 300 kr. Välkommen!

Gör så här för att bli medlem

Steg 1: Betala in medlemsavgiften (300kr 2018) till Postgiro 177 58 12-9, märk betalningen med "medl2018 - ditt namn".
Steg 2: Fyll i formuläret nedan.
Även du som var medlem förra året måste skicka in dina uppgifter. 
Klart! Tack för ditt stöd!
 

Fyll i dina uppgifter här


  • Ta en bild eller gör en skärmdump på bekräftelsen på din betalning
    (max 50 MB)
  • Innan du skickar in dina uppgifter betalar du in medlemsavgiften (300kr 2018) till Postgiro 177 58 12-9, märk betalningen med "medl2018 - ditt namn" Ta en bild eller skrämdump på bekräftelsen på din betalning och ladda upp denna i formuläret.

    För betalning från länder utanför Sverige:
    IBAN: SE39 9500 0099 6034 1775 8129
    BIC: NDEASESS