Bli medlem

Stöd vårt arbete för en aktiv rasförening genom att bli medlem. 
Medlemsavgiften är 300 kr,  men du som blir medlem från september 2017 betalar endast 100 kr för resten av året. Välkommen!

Fyll i dina uppgifter här


  • I samband med att du skickar in dina uppgifter betalar du in medlemsavgiften (300kr 2017) till Postgiro 177 58 12-9, märk betalningen med "medl2017 - ditt namn"

    För betalning från länder utanför Sverige:
    IBAN: SE39 9500 0099 6034 1775 8129
    BIC: NDEASESS