ägarbyte samt ägarkod/stuterikod

Ägarkortet ska förvaras skilt från hästens pass och så här ser framsidan på "Carta de Titularidad" ut.
Ägarkortet ska förvaras skilt från hästens pass och så här ser framsidan på "Carta de Titularidad" ut.

När en PRE. säljs och får ny ägare ska baksidan på hästens ägarkort "Carta de Titularidad" fyllas i och sändas till LGANCCE tillsammans med en ansökningsblankett. Blanketten hittar du här:
BLANKETT FÖR ÄGARBYTE

Instruktioner för hur du fyller i blanketten hittar du här:
INSTRUKTION FÖR IFYLLNAD AV BLANKETT FÖR ÄGARBYTE

Hästar födda före 2007 kan sakna ägarkort men i samband med byte till ny ägare utfärdas alltid ett ägarkort.

Ägarkod och Stuterikod
Har du inte ägarkod eller uppfödarkod hos spanska stamboken ANCCE sedan tidigare måste en sådan kod registreras. Du ansöker om sådan kod här:
BLANKETT FÖR ÄGARKOD/STUTERIKOD

Instruktioner för hur du fyller i ovanstående blankett hittar du här:
INSTRUKTION FÖR ANSÖKAN OM ÄGARKOD/STUTERIKOD

Ägarkod är till för den som inte ska använda sin häst i avel. Samma kod används sedan om du i framtiden vill registrera fler hästar på dig. Tävlingslicens för tävlingar enligt ANCCE:s regler ingår för de hästar som listas på din ägarkod. 

Stuterikod är till för den som ska använda sin häst i avel. Samma kod används sedan om du i framtiden vill registrera fler hästar på ditt stuteri. Stuterikod behövs om du ska avelsvärdera hästar, skaffa språngsedlar och registrera föl i stamboken. Avelslicens och tävlingslicens för tävlingar enligt ANCCE:s regler ingår för de hästar som listas på din stuterikod.