ägarkort

Alla P.R.E. bör ha ett ägarkort där det finns uppgift om vem som är ägare till hästen. P.R.E. födda från och med 2007 har ägarkort utfärdade och för hästar födda före 2007 kan ägaren beställa ett sådant. Vid ägarbyte utfärdas alltid ett kort oavsett hästen har ett sedan tidigare eller inte. För ansökan om ägarbyte se Ägarbyte.

För att beställa ägarkort måste du ha redan ha ett ägarnummer eller stuterinummer hos spanska stamboken ANCCE där din häst finns listad på ditt nummer och namn.

Ägarkortet "Carta de Titularidad" bevisar ditt ägarskap för hästen och kortet ska förvaras åtskilt från passet, då det är en värdehandling!

Så här ser framsidan på "Carta de Titularidad" ut.
Så här ser framsidan på "Carta de Titularidad" ut.