Färganalys

Alla P.R.E. inskrivna i stamboken efter 2007 har registrerat blodprov, vidare har de flesta ston och hingstar som använts i avel registrerade blodprov.
Vid ansökan kontrolleras om blod finns eller inte.

Genetisk färganalys utförs hos stambokens laboratorium NBT Newbiotechnics i Sevilla.
Resultatet av analysen förs in i hästens pass, vilket innebär att du sänder in hästens pass till föreningen i samband med ansökan. Har blodprov tagits på din häst under de senaste tre åren i samband med avelsvärdering eller fölinskrivning behövs inte nytt prov tas. Laboratoriet har då uppgifter sparade. Finns inget prov taget behöver du också beställa DNA-analys. Kostnad för det tillkommer. Vid ansökan kontrollerar föreningen om prov finns hos laboratoriet sedan tidigare eller ej. Behövs prov tas får du information om det.

BLANKETT FÖR FÄRGANALYS

INSTRUKTIONER FÖR FYLLA I BLANKETT OM FÄRGANALYS