namnbyte pre

Det är möjligt att ändra hästens namn och få det nya namnet registrerat i stamboken och i hästens alla handlingar. För den som är uppfödare av hästen är avgiften väsentligt lägre än om personen som ansöker inte är uppfödare.

Avgiften för annan person än uppfödaren höjdes i juni 2015. Stambokens intention är att uppfödarens namn på hästen ska behållas.

BLANKETT FÖR NAMNBYTE

INSTRUKTIONER FÖR ATT FYLLA I BLANKETT OM NAMNBYTE