Välkommen till ANCCE Suecia!

ANCCE Suecia är den nationella rasföreningen för Pura Raza Española i Sverige .
Från och med årsmötet 2017 har verksamheten ändrats till att återgå till att bli en nationellt täckande medlemsförening där alla intresserade av rasen Pura Raza Española kan söka direkt medlemskap.

aktuellt

2017 > 06

Nytt datum för det extra årsmötet är 22/7, vi återkommer närmare mötet med tid och plats

OBS! Datum för extra årsmöte är ändrat till 22/7, vi återkommer närmare mötet med tid och plats!

Till medlemmar i ANCCE Suecia:

ANCCE Suecias styrelse utlyser ett extra årsmöte lördagen den 22/7 och där samtliga poster i styrelsen kommer att ställas till förfogande. 

Vi kommer då också att informera om vad som hänt från årsmötet den 23/4 och fram till det datumet, styrelseprotokoll från årsmötet och framåt kommer att finnas för läsning.

Mötet är tänkt att hållas i eller omkring Uppsala som är en knutpunkt gällande olika transportsätt. 
Styrelsen återkommer om plats och tid, senast den 3/7

* Medlem är den som antingen betalat medlemskap direkt till ANCCE Suecia eller löst medlemskap i Region Mitt PRE senast den 23/4. 
Medtag kvitto på inbetald medlemsavgift till RMPRE om medlemskap lösts där.

Avsnittet under Föreningen / Historik är nu uppdaterat för att förtydliga vad som har skett sedan föreningen startades.

2017-06-09 registrerade Bolagsverket den Ideella föreningen ANCCE Suecia med firma Asociación de Criadores de Caballos de PRE en Suecia.

Skatteverket har tidigare registrerat vårt namn ANCCE Suecia, utan namnprövning. Därför är det väsentligt att vi nu har fått vårt namn både prövat och skyddat genom registreringen hos Bolagsverket. 

Vårt organisationsnummer är oförändrat sedan 2003.

Bli medlem
Hingstar
Stuterier

Kontakta Oss

info@anccesuecia.se

För generella frågor

stambok@anccesuecia.se
För frågor rörande stamboksärenden