Välkommen till ANCCE Suecia!

ANCCE Suecia är den nationella rasföreningen för Pura Raza Española i Sverige .
Från och med årsmötet 2017 har verksamheten ändrats till att återgå till att bli en nationellt täckande medlemsförening där alla intresserade av rasen Pura Raza Española kan söka direkt medlemskap.

aktuellt

2017 > 08

Vi har tidigare informerat om att ANCCE Suecias styrelse den 9/8 fick hjälp av Kronofogdemyndigheten på Gotland och Södertälje att få tillgång till föreningens handlingar. 

Enligt Kfms jurister och Tingsrätten Gotland skulle ANCCE Suecias föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar övergå till nuvarande styrelse. Tyvärr visade det sig att förra styrelsen valde att endast överlämna en bråkdel av dessa handlingar.

I dagarna kommer därför en styrelseledamot infinna sig på plats på Kronofogdemyndigheten, Södertälje för att gå igenom handlingarna tillsammans med personal på Kfm, för att se vad som kommit föreningen till del och vad som fattas. Efter det kommer vi att ta ställning om hur vi ska gå vidare tillsammans med berörda myndigheter.

Vi kan bara konstatera att det som skulle vara ett enkelt överlämnande av föreningens handlingar, även protokollfört vid årsmötet och justerat av tidigare styrelseledamot har förvandlats till en lång, segdragen och oförklarlig process av tidigare styrelse och som nu också har överklagat till Gotlands tingsrätt, fortsättning följer.

Styrelsen gm ordförande, Åsa Molin

För mer information hänvisar vi till Ancce Suecias Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/1801405330175829/

Kronofogdemyndigheten verkställde den 9/8 den särskilda handräckning ANCCE Suecia blivit beviljad för att få hjälp med att från tidigare styrelse få föreningens bokföring, föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar.

Information om händelseutvecklingen i ANCCE Suecia, vad som varit och vad som är på gång ges och frågor besvaras i ANCCE Suecias medlemsgrupp på Facebook: ANCCE Suecia - endast för medlemmar. 

Styrelsen har öppnat upp gruppen även för icke medlemmar men förbehåller sig rätten att ej lägga till de som aktivt har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppsåtligen har skadat föreningens intressen.

Gruppen återfinns här:

https://www.facebook.com/groups/1801405330175829/

Bli medlem
Hingstar
Stuterier

Kontakta Oss

info@anccesuecia.se

För generella frågor

stambok@anccesuecia.se
För frågor rörande stamboksärenden