Välkommen till ANCCE Suecia!

ANCCE Suecia är en nationell och självständig intresseförening för den spanska hästrasen PRE, Pura Raza Española, i Sverige. Vi arbetar för att öka kunskapen runt och intresset  för  PRE och fokuserar på frågor som gynnar de svenska PRE-ägarna och -uppfödarna, och vi brinner för  att många, många fler i Sverige ska få uppleva glädjen av att lära känna, rida eller köra en äkta rasren PRE, en Pura Raza Española, den ras där hästen beskrivs som "King of horses, a horse for a King". 
 

aktuellt

Extra Årsmöte

Vi kallar till extra årsmöte söndagen den 4:e november kl 13.00 via *mobil/ länk.
På dagordningen är föreningens nya namn "Swedish Association for Pura Raza Española/ SWEPRE, ny logotype och fyllnadsval.
 
Mail är utskickat till samtliga medlemmar.

2017 > 08

Vi har tidigare informerat om att ANCCE Suecias styrelse den 9/8 fick hjälp av Kronofogdemyndigheten på Gotland och Södertälje att få tillgång till föreningens handlingar. 

Enligt Kfms jurister och Tingsrätten Gotland skulle ANCCE Suecias föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar övergå till nuvarande styrelse. Tyvärr visade det sig att förra styrelsen valde att endast överlämna en bråkdel av dessa handlingar.

I dagarna kommer därför en styrelseledamot infinna sig på plats på Kronofogdemyndigheten, Södertälje för att gå igenom handlingarna tillsammans med personal på Kfm, för att se vad som kommit föreningen till del och vad som fattas. Efter det kommer vi att ta ställning om hur vi ska gå vidare tillsammans med berörda myndigheter.

Vi kan bara konstatera att det som skulle vara ett enkelt överlämnande av föreningens handlingar, även protokollfört vid årsmötet och justerat av tidigare styrelseledamot har förvandlats till en lång, segdragen och oförklarlig process av tidigare styrelse och som nu också har överklagat till Gotlands tingsrätt, fortsättning följer.

Styrelsen gm ordförande, Åsa Molin

För mer information hänvisar vi till Ancce Suecias Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/1801405330175829/

Kronofogdemyndigheten verkställde den 9/8 den särskilda handräckning ANCCE Suecia blivit beviljad för att få hjälp med att från tidigare styrelse få föreningens bokföring, föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar.

Information om händelseutvecklingen i ANCCE Suecia, vad som varit och vad som är på gång ges och frågor besvaras i ANCCE Suecias medlemsgrupp på Facebook: ANCCE Suecia - endast för medlemmar. 

Styrelsen har öppnat upp gruppen även för icke medlemmar men förbehåller sig rätten att ej lägga till de som aktivt har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppsåtligen har skadat föreningens intressen.

Gruppen återfinns här:

https://www.facebook.com/groups/1801405330175829/

Bli medlem
Hingstar
Stuterier

Kontakta Oss

info@anccesuecia.se

För generella frågor

    * GRACIAS!*
   *tHANK YOU!*            *TACK!*
vI tackar VÅRA sponsorer
till xi sVENSKA ChampionatET FÖR PRE PÅ HÖGBO RK 1-2 SEPTEMBER!

Yeguada Fernández de la Vega
Pepino Dressage and Breeding