Välkommen till ANCCE Suecia!

ANCCE Suecia är den nationella rasföreningen för Pura Raza Española i Sverige .
Från och med årsmötet 2017 har verksamheten ändrats till att återgå till att bli en nationellt täckande medlemsförening där alla intresserade av rasen Pura Raza Española kan söka direkt medlemskap.

aktuellt

2017 > 11

Då föreningens kassör nu har valt att lämna sitt uppdrag i förtid så består styrelsen idag av totalt 7 ledamöter och uppfyller därmed kravet på minsta antal ledamöter enligt ANCCE Suecias stadgar. Vi vill här också passa på att tacka Ingegerd Larsson för den tid som varit. 
Vi har omfördelat arbetsuppgifterna vilket också är en naturlig följd av att LGANCCE numera hanterar alla stamboksfrågor direkt något som innebär att stambokssektionen inte behövs inte längre. Inför kommande årsmöte 2018 förbereder därför styrelsen en revidering av föreningens stadgar.
Styrelsen är självklart även framöver behjälplig vid stamboksfrågor, ifyllande av dokument e t c via mailadress; stambok@anccesuecia.se och för allmänna frågor om föreningen och / eller rasen på; info@anccesuecia.se
Väl mött!

Förra helgen var det äntligen dags för avelsvärdering, som i år arrangerades i Almunge och Mörrum. Bedömde gjorde Alexandra Gomez från LGANCCE. 
Grattis till alla medverkande ägare och hästar! 

Ni som var med och fick er häst värderad får jättegärna skicka in bilder på hästen för publicering på vår hemsida!

Bli medlem
Hingstar
Stuterier

Kontakta Oss

info@anccesuecia.se

För generella frågor

stambok@anccesuecia.se
För frågor rörande stamboksärenden