Tilläggsregistrering av PRE

Föreningen får titt som tätt frågor om vad som gäller tilläggsregistrering. Här följer litet information som kan vara bra att känna till för dig som har en PRE, oavsett om den är importerad eller svenskfödd.

Sedan 2016-01-01 måste alla hästar med utländska pass som vistas mer än tre månader i Sverige tilläggsregistreras i Sverige.

Vad gäller för PRE?
Eftersom den enda passutfärdande organisationen för PRE är LGANCCE i Spanien ska samtliga PRE som stannar här längre än 3 månader tilläggsregistreras. Svenska Hästavelsförbundet fått uppdraget att sköta tilläggsregistreringen av PRE, vare sig de är importerade eller svenskfödda.
Här kan du läsa mer:
Jordbruksverket

Det finns olika "nivåer" på hur man tilläggsregistrerar sin häst. Minimikravet från EU, och för att du som hästägare ska uppfylla lagen, är att hästen registreras i den centrala hästdatabasen via Svenska Hästavelsförbundet. För detta krävs endast id-kontroll och ett godkänt pass. Du behöver då inte skicka in något ägarkort. Om du däremot vill registrera din häst i det svenska hästregistret så att härstamning och ägare registreras behövs även ägarkortet.

Vänder dig alltså till Svenska Hästavelsförbundet för tilläggsregistrering. Se länk nedan:
Svehast