svepre
  • Ange hingstens egna officiella utställnings- och tävlingsresultat.
  • Ange ex vis utbildningsnivå samt hingstens totalt antal födda avkommor inklusive partbred, avkommornas officiella utställnings- och tävlingsresultat
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • Styrelsen för SVEPRE kommer att gå igenom text och fakta innan publicering och återkommer vid eventuella oklarheter, vi förbehåller oss också rätten att inte publicera oriktiga uppgifter.

    För att annonsen ska ligga kvar även till nästkommande år ska medlemsavgift vara betalad senast 31/1, därefter tas den bort.

Som medlem i SVEPRE har du möjlighet att annonsera din avelshingst på vår hemsida.

Styrelsen för SVEPRE kommer att gå igenom text och fakta innan publicering och återkommer vid eventuella oklarheter, vi förbehåller oss rätten att inte publicera oriktiga uppgifter.

För att annonsen ska ligga kvar även till nästkommande år ska medlemsavgift vara betalad senast 31/1, därefter tas den bort.