svepre
  • Ange om du vill köpa eller sälja genom att klicka för respektive ruta.
  • Ange begärt pris
  • Ange datum när du skickar in annonsen. Annonsen ligger kvar 30 dagar, därefter tas den bort. Du kan alltid meddela oss dessförinnan om du önskar ta bort annonsen.
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • Du som ännu inte är medlem i SVEPRE betalar annonskostnaden 100 kr till föreningens bankgiro 5397-7039, märk betalningen med "annons köp/sälj - ditt namn".

Som medlem i SVEPRE har möjlighet att annonsera hästar och hästtillbehör kostnadsfritt på vår köp och sälj-sida. 

Meddela oss om annonsen ska tas bort. Annonsen ligger kvar maximalt under 30 dagar.