• Middag på lördagskvällen

Klasser
 
1. Ston 1 år                              2. Hingstar 1 år                          
3. Ston 2 år                              4. Hingstar 2 år
5. Ston 3 år                              6. Hingstar 3 år
7. Ston 4 år                              8. Hingstar 4 år
9. Ston 5–6 år                        10. Hingstar 5–6 år
11. Ston 7 år och äldre      12. Hingstar 7 år och äldre
13. Cobra, tre ston              14. Cobra, fem ston 
15. Valacker

Kostnad 
Klass 1, 2, 15 anmälningsavgift 1000 kr
Klass 3-14 anmälningsavgift 1200 kr

Välkommen med din anmälan!

Minst 50 % av anmälningsavgiften ska finnas på föreningens konto senast 23/7-18.
Resterande del av anmälningsavgiften och boxhyra ska finnas på föreningens konto den 30/7-18.
Det innebär att ni bör betala in pengarna 2 dagar innan för att de ska hinna registreras på kontot i tid.

Pengarna betalas in på Plusgiro 177 58 12-9 eller Bankgiro 760-6106, märk betalningen med hästens namn och ägare.

Avanmälan efter den 30/7-18 kräver veterinärintyg eller läkarintyg

Styrelsen ANCCE Suecia