Ridprovet

BEDÖMNING
Allmänt intryck
Gångarter
Framåtbjudning
Lösgjordhet
Ryttarens sits och hållning
Korrektheten i uppvisningen