BannerSWEPRE

Välkommen till SWEPRE!

Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE, tidigare ANCCE Suecia, är en nationell och självständig ras-/intresseförening för den spanska hästrasen Pura Raza Española, PRE, i Sverige. Vi arbetar för att öka kunskapen runt och intresset  för  PRE och fokuserar på frågor som gynnar de svenska PRE-ägarna och -uppfödarna, och vi brinner för  att många, många fler i Sverige ska få uppleva glädjen av att lära känna, rida eller köra en äkta rasren PRE, en Pura Raza Española, den ras som beskrivs som "King of horses,  horses for a King". 

   

aktuellt

Föreningens namnbyte

På Årsmötet 2018-11-04 beslutades om föreningens namnändring. Föreningen  heter nu Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE. Namnet röstades igenom i medlemsgruppen på facebook tidigare i år. Vi kommer nu påbörja arbetet med att ändra namn på hemsida, mail och facebook.

Välkommen till extra årsmöte i
ANCCE Suecia 2018-11-04 kl 13!

Mötet kommer att avhållas som ett telefonmöte. Du ringer 0-9002992 och anger möteskoden 40085105 så ansluts du till telefonkonferensen. Tala om vem du är när du ansluter. Tala om att du lämnar telefonkonferensen. Telefonsamtalet kostar 99 öre per minut - vi beklagar att vi inte kan erbjuda en gratis telefonkonferens, men tänker att alla som vill delta i det extra årsmötet å andra sidan sparar in reskostnader genom att vi valt att avhålla detta extra årsmöte som en telefonkonferens. Årsmötet kommer inte att bli långdraget. Vi har en enda fråga att avhandla, ANCCE Suecia ska byta namn till det förslag som vann medlemsomröstningen: SWEPRE - Swedish Association for Pura Raza Española.

Här nedan hittar du dagordningen för mötet. Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar
för
ANCCE Suecia

Styrelsen

Dagordning för extra årsmöte i ANCCE Suecia
under namnändring till SWEPRE 2018-11-04 kl 13:00


1 §  Mötets öppnande
2 §  Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
3 §  Val av sekreterare att föra dagens protokoll
4 §  Godkännande av dagordningen
5 §  Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
6 §  Upprättande av röstlängd
7 §  Godkännande av kallelse till mötet
8 §  Namnbyte i föreningen till SWEPRE - Swedish Association for Pura Raza Española.
9 §  Mötets avslutande


 

Etiketter: extra årsmöte

Vi kallar till extra årsmöte söndagen den 4:e november kl 13.00 via *mobil/ länk.
På dagordningen är föreningens nya namn "Swedish Association for Pura Raza Española/ SWEPRE, ny logotype och fyllnadsval.
 
Mail är utskickat till samtliga medlemmar.

Nu är det 26 hästar anmälda till Svenska Championatet för Pura Raza Española på Högbo den 1-2 september!
Funderar du på att anmäla så är det fortfarande möjligt och vi ser fram emot en hel helg med våra Spanska hästar i fokus, mycket PRE-prat, god mat och dryck, visst ses vi? 

Bli medlem
Hingstar
Stuterier

Kontakta Oss

info@anccesuecia.se