Välkommen till ANCCE Suecia!

Den 23 april 2017 antogs en motion på ANCCE Suecias årsmöte, och därmed antogs nya stadgar. En ny och större styrelse valdes, och den nya styrelsen har sedan dess försökt arbeta enligt föreningens stadgar. 

Fram tills den 19 juli 2017 hade ANCCE Suecia ett samarbetsavtal med LGANCCE om att handha stambokstjänster för hästägare i Sverige, Norge och Finland. Den 19 juli informerade LGANCCE om att avtalet sagts upp från deras sida, utan att dessförinnan indikera att något sådant var på gång.

Styrelsen i ANCCE Suecia informerar nu istället om hur PRE-ägare kan gå tillväga för att sköta stamboksärenden själva. Läs mer under rubriken "Stamboksärenden".