svepre

Pura Raza Española -
en enda, världsomfattande och sluten stambok  

Stambok
Den renrasiga spanska hästen är unik på många vis och den spanska stamboken för PRE är världens äldsta stambok med anor från slutet av 1500-talet. Alla rasrena PRE registreras i en enda och sluten stambok, Stamboken för Pura Raza Española (Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española, LG PRE). LG PRE sköttes tidigare på uppdrag av spanska staten av den spanska militären Cria Caballar men överläts 2007 till den privata spanska uppfödarorganisationen Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCCE, med huvudkontor i Sevilla, som sedan dess administrerar stamboken i underorganisationen LGANCCE.  I Sverige har SWEPRE, tidigare ANCCE Suecia, fram till juli 2017 tillhandahållit​​ stambokstjänster genom samarbetsavtal med
LGANCCE och medlemskap i ANCCE.  LGANCCE avslutade i juli 2017 samarbetsavtalet med hänvisning till genomförda förändringar, dvs utökad styrelse och medlemsinflytande, efter årsmötet 2017. Under perioden 10 juli till 14 januari 2018 kunde därför svenska PRE-ägare administrera och betala stamboksärenden via LGANCCEs webtjänst. Från 15 januari 2018 delegerade LGANCCE återigen ut stambokstjänsterna för svenska PRE-ägare till en nybildad förening. 

Ägarkod-/stuterikod
En nybliven PRE-ägare börjar med att ansöka om ägarkod eller stuterikod och ansöker samtidigt om ägarbyte. Ska du använda din häst i avel måste du inneha en stuterikod, utan den kan du inte avelsvärdera din häst, beställa språngsedlar för hingst eller registrera föl i stamboken. 

Pass för PRE
Vid stambokföring av renrasig PRE utfärdas ett hästpass med registreringshandling och ett ägarkort. Passet följer EU:s regler. Pass för PRE inskrivna i stamboken för PRE (Libro Genealógico del caballo PRE, LG PRE) finns i två varianter:

  • Rött pass utfärdat av Cria Caballar för hästar som fått pass utfärdat till och med 2007.
  • Ljusgult pass utfärdat av LGANCCE för hästar som fått pass utfärdat från och med 2008.

Ägarkort
LGANCCE införde 2007 ett system med ägarkort, (Carta de titularidad). Vid ägarbyte ansöker den nya ägaren om registrering i stamboken av ägarbyte för hästen och sänder in ansökan tillsammans med det gamla ägarkortet. Sänd alltid pass och ägarkort med rekommenderad post, betrakta ägarkortet som en värdehandling! Registrering görs först sedan avgiften betalats. Hästen registreras i stamboken på den nya ägaren som erhåller ett nytt ägarkort  utfärdat på sitt namn. Ägarkortet sänds med post till den nya ägaren.

Avelsvärdering 
LGANCCE är huvudansvariga för rasens avelsvärderingar av hingstar och ston.

Logga in och på Mina Sidor hos LGANCCE så kan du utföra vissa tjänster kostnadsfritt 
Du vet väl att du kan logga in med din uppfödarkod på "Mina sidor" på LGANCCEs hemsida?

På mina sidor kan du till exempel anmäla att du sålt en häst, ta fram en språngsedel för din hingst helt utan kostnad, ladda upp bilder på dina hästar och hålla dina kontaktuppgifter aktuella.

Du loggar in med din uppfödarkod (inloggningsrutan hittar du i vänsterkolumnen "Access for Breeders").

Har du glömt lösenordet klickar du på "forget your password" så får du ett nytt temporärt lösenord och kan sen byta till valfritt eget. Lösenord utan specialtecken (& % # osv) fungerar bäst.

Tänk på att du även kan ladda ner ANCCE:s app till mobilen och där har du också tillgång till Mina Sidor.