svepre

Allmänna regler för avel med hästar i Sverige

Allmänna regler för hingstar i avel
Det är tillåtet att använda en hingst i avel till andra ston än de du själv äger utan att något särskilt godkännade för det behövs. Alla avelshingstar ska ha känd identitet. Importerade hingstar alternativt hingstar som har vistats utomlands av annan anledning ska ha genomgått CEM test med negativt resultat. För hingst i seminverksamhet inom Sverige gäller dessutom at dessa omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter för semin och ska provtas för CEM, EVA och EIA inför seminsäsongen.

Från Jordbruksverkets hemsida: "Avel som kan medföra lidande för hästar är förbjuden. En häst får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt." 

För renrasavel med PRE gäller att PRE-hingstar ska vara registrerade och minst basavelsgodkända i den spanska stamboken LG PRE. För att en avkomma ska kunna skrivas in i LG PRE krävs att båda föräldrarna är registrerade och basavelsgodkända. LGANCCE i Spanien arrangerar årligen avelsvärderingar på basnivå i Sverige.