svepre

Pura Raza Española i sverige

De första PRE-hästarna importerades till Sverige från mitten av nittiotalet och därefter har antalet PRE ständigt ökat. Idag finns det uppskattningsvis ca 2000 PRE-hästar i Sverige. 
De flesta används som hobbyhästar och ett växande antal tävlas i företrädesvis i dressyr och har börjat visa goda resultat även högre upp i klasserna.