svepre

Tilläggsregistrering av PRE

 Här följer lite information om tilläggsregistrering som kan vara bra att känna till för dig som har en PRE, oavsett om den är importerad eller svenskfödd.

Sedan 2016-01-01 måste alla hästar med utländska pass som vistas mer än tre månader i Sverige tilläggsregistreras som hemmahörande i Sverige.

Vad gäller för PRE?
Eftersom den enda passutfärdande organisationen för PRE är LGANCCE i Spanien ska samtliga PRE vare sig de är importerade eller svenskfödda tilläggsregistreras som hemmahörande i Sverige. Svenska Hästavelsförbundet har fått uppdraget att sköta tilläggsregistreringen av PRE.

Skilj på tilläggsregistrering och registrering hos Svenska Hästavelsförbundet
Det finns olika "nivåer" på hur man tilläggsregistrerar sin häst. Minimikravet från EU för att du som hästägare ska uppfylla lagen är att din häst (som redan är registrerad i den spanska stamboken LG PRE) även införs i den centrala hästdatabasen via Svenska Hästavelsförbundet och där registreras som hemmahörande i Sverige.

För den billigare tilläggsregistreringen (650 kr plus porto/postförskottsavgifter) skickar du endast id-kontroll och ett godkänt pass tillsammans med ansökningsblanketten. Du ska inte skicka in ägarkortet.

För den dyrare registreringen (800 kr plus porto/postförskottsavgifter) av din PRE i Blå Basen följer du anvisningarna för "tilläggsregistrering av renrasiga hästar som saknar svensk registratur" och skickar id-kontroll, pass och ditt ägarkort tillsammans med ansökningsblanketten till Svenska  Hästavelsförbundet. Observera att Svenska Hästavelsförbundet inte för något register över rasrena PRE varför din häst kommer att registreras som "Registrerat hästdjur". 

Vänder dig alltså till Svenska Hästavelsförbundet för tilläggsregistrering. Se länk nedan:
Svehast

TDB
Du kan registrera din PRE i Tävlingsdatabasen för ridsport hos Svenska Ridsportförbundet, TDB utan att hästen är tilläggsregistrerad! För att registrera ny häst väljer du alternativet manuell häst och fyller i hästens uppgifter som namn, ålder, härstamning och stamboks-/UELN-nummer och chipnummer. Du hittar stamboks-/UELN-nummer och chipnummer i passet och i LGANCCEs databas. 

Regelverk
Här kan du läsa mer om vad Jordbruksverket skriver: