svepre

Pura Raza Española -
Morfologisk utställning - Concurso Morfológico

ANCCE arrangerar varje år ett stort antal morfologiska utställningar med SICAB i Sevilla som den stora finalen i november varje år.

De morfologiska utställningarna är ett bra tillfälle för ägare och uppfödare att få en rörelse- och exteriörbedömning av sin häst. SWEPRE ser fram emot att arrangera morfologiska utställningar för att marknadsföra den spanska hästen i Sverige.

Tävlingsformen

En morfologiskt utställning är en bedömningssport där domaren dömer det han ser, vilket innebär att resultaten kan variera med domare och dagsform. 

Hästen ska visas i skritt, trav och galopp och kunna stå uppställd så att domaren kan bedöma dess exteriör.

Man visar hästar i olika klasser, ston och hingstar var för sig och uppdelade i åldersgrupper. Alla hästar visas för hand och ridprov är obligatoriskt för hingstar och valacker från 4 år. Även ston från 4 år kan visas på ridprov men det är inte obligatoriskt. Poängen från stonas ridprov räknas inte in i totalpoängen, men de är med och tävlar om titeln "Ridprovschampion".

Klasser:
1. Ston 1 år                                                                  2. Hingstar 1 år                          
3. Ston 2 år                                                                  4. Hingstar 2 år
5. Ston 3 år                                                                  6. Hingstar 3 år
7. Ston 4 år                                                                  8. Hingstar 4 år
9. Ston 5–6 år                                                             10. Hingstar 5–6 år
11. Ston 7 år och äldre                                           12. Hingstar 7 år och äldre
13. Cobra, tre ston                                                   14. Cobra, fem ston 
15. Valacker
 
De morfologiska bedömningsgrupperna (exteriör och rörelser) är lika för klass 3-15 , ettåringar, dvs klass 1-2, visas endast i skritt och trav. Poängen sätts 1-10 med decimal, se nedan.

1. Skritt
2. Galopp
3. Trav
4. Huvud
5. Hals
6. Manke, rygg & länd
7. Kors & svans
8. Bog, bringa & bål
9. Framben
10. Bakben
11. Benställningens korrekthet
12. Allmänintryck, funktion & harmoni
13. Rastyp

Poängsättning för funktion/rörelse i både visning för hand och ridprov. Samtliga bedömningsgrupper har koefficient som varierar mellan  0,4 och 1,2.  Koefficienten för gångarter, skritt, trav och galopp, är dock alltid 0,74, dvs max poäng blir 3*10*0,74= maxpoäng 22,2. 

10: Utmärkt
9: Mycket bra
8: Bra
7: Ganska bra
6: Godkänd
5: Med tvekan godkänd
4: Inte godkänd
3: Ganska dåligt
2: Dåligt
1: Mycket dåligt
0: Inte utförd (misslyckad)
Därtill finns en koffecient för de 13 olika bedömningsgrupperna,  

Högsta poäng för gångarter ger titeln "Mejores Movimientos"

Championtitlar 

När alla klasser är bedömda och ridproven genomförda tävlar man om Championtitlarna. 1or och 2or från klass 3 till 12 går vidare för att tävla om titlarna Stochampion, Hingstchampion, Ungstochampion, Unghingstchampion och Reservchampion. Man tävlar även om titeln Gångartschampion och Ridprovchampion. Poängen beror på dagsform, visning och vad domaren gillar.
 
Titel                                                                          Klass                                 Titel på spanska
– Unghästchampion gångarter                      3–6                                     Campeón de los Mejores Movimientos Jóvenes
– Reserv Unghästchampion gångarter      3-6                                      Sub Campeón de los Mejores Movimientos Jóvenes
– Gångartschampion vuxen häst                 7–12                                   Campeón de los Mejores Movimientos Adultos
– Reserv Gångartschampion vuxen häst  7–12                                   Sub Campeón de los Mejores Movimientos Adultos
– Ungstochampion                                            3, 5                                      Campeona Joven
– Reserv Ungstochampion                             3, 5                                      Sub Campeona Joven
– Unghingstchampion                                     4, 6                                      Campeón Joven                       
– Reserv Unghingstchampion                      4, 6                                      Sub Campeón Joven
– Stochampion                                                   7, 9, 11                               Campeona del Concurso
– Reserv Stochampion                                    7, 9, 11                               Sub Campeona del Concurso
– Hingstchampion                                            8, 10, 12                             Campeón del Concurso
– Reserv Hingstchampion                             8, 10, 12                             Sub Campeón del Concurso
– Ridprovschampion                                       8, 10, 12 (7, 9, 11)           Campeón de Funcionalidad
– Reserv Ridprovschampion                        8, 10, 12 (7, 9, 11)           Sub Campeón de Funcionalidad 

1-åringar och valacker går inte vidare till championuttagning, men vi kommer utse bästa Valack, samt bästa Svenskfödda PRE där både 1-åringar och valacker är med och tävlar.

Unghästchampion och Champion 

För unghästchampion tas 1an och 2an ur klass 3 och 5 in och ställs upp, 1an står framför 2an. Sedan utser domaren en champíon bland 1orna. När den är utsedd kliver 2an i den klassen fram i 1ans ställe och tävlar om Reservunghästchampion mot de övriga 1orna. Sedan följer samma procedur med övriga Championtitlar .

Gångartschampion 

Den häst med högst poäng på gångarter (Mejores Movimientos) i varje klass får tävla om titeln Gångartschampion, både unghästar och vuxna hästar. Här tävlar ston och hingstar mot varandra och visas en och en i samtliga gångarter.

Ridprovschampion

Ridprovet är obligatoriskt för hingstar och valacker från 4 år, och frivilligt för ston från 4 år. Hingstar och ston tävlar om titeln.