svepre

Pura Raza Española -
Ridprov vid morfologisk utställning

BEDÖMNING
Allmänt intryck
Gångarter
Framåtbjudning
Lösgjordhet
Ryttarens sits och hållning
Korrektheten i uppvisningen