svepre

Pura Raza Española -
reglemente för morfologisk utställning

För att anmäla din häst till en morfologisk utställning måste du inneha ett ägarnummer (Solo Ganadero) eller ett stuterinummer(Ganadero Criador). Hästen du anmäler måste vara registrerad på ditt ägar- eller stuterinummer. Endast hästens ägare kan anmäla hästen till tävlingen. Handler eller ryttare kan vara annan person än den som äger hästen.
 


Hästen måste inneha ett pass. Pass eller kopior från passet som visar hästens registreringshandling ska tas med till tävlingen för ID-kontroll av hästen. För de röda äldre passen är det de fyra mittsidorna som ska kopieras och för de nya passen i ljusgult ska sidorna 4 och 5 kopieras om du inte tar med originalhandlingen. Undantag ges för häst som är visad för inskrivning men där passet ännu inte hunnit utfärdas. Kopia på inskrivningsdokumentet ska tas med till tävlingen.Samtliga hästar som deltar i klasserna från nr 9 till och med klass 12 ska vara avelsgodkända på basnivå. I hästens pass finns en etikett som visar basgodkännandet. Gul i de nya passen och grå kant med röd text i de gamla röda passen.Ston 4 år och äldre kan delta i ridprovet. Ridprovets poäng räknas inte in i stoets totalpoäng. Sto som visas i ridprovet är med och tävlar om titeln Ridprovschampion.Tidigare krav om att ston som deltar i klass 9 ska var dräktiga eller fått ett föl före tävlingen är borttaget. Likaså är tidigare krav om att ston som deltar i klass 11 ska ha fått minst tre avkommor som är stambokförda och att minst en av dem ska ha stambokförts inom de senaste tre åren borttaget.


Valacker i alla åldrar kan från och med 2014 delta. Ridprov är obligatoriskt för valack som är 4 år eller äldre.
Ryttare eller handler som är under 16 år ska ha intyg från vårdnadshavare.

Spö som är max 1.80 cm inkl snärt får användas vid visning för hand. 
Det är inte tillåtet att binda fast plastpåsar, band eller något annat i änden av spöet.


Hästen ska visas i showgrimma med käkrem eller i spansk serreta. 

Undantag kan ges för ston i sektion 7 och däröver, de kan visas i lädergrimma med god passform.

Du använder en longerlina, ca 6-9 m lång.

Handler  visar häst i något av följande:

* Dresscode som den lokala tävlingskommittén bestämmer. Varje tävlingsorganisation har rätt att besluta om dresscode för handlers.

*Traje Corto - den spanska dräkten. 

*Tävlingsdräkt - dvs mörk kavaj, vita/ljusa ridbyxor är också tillåtet. 

Skor ska vara lätta att springa i. Du bör använda hjälm vid visning för hand. Loggor eller annan reklam på kläderna är inte tillåtet. 

Egen komponerad dräkt som liknar ”Traje Corto” är inte tillåtet.
 
Vid ridprovet rider du i engelsk dressyrsadel, spansk sadel eller i vaquerosadel.

Logga i max storlek 20 X 20 cm är tillåtet på schabrak.

Ridkläder ska matcha typ av sadel. Du måste rida i något av följande:

Tävlingskläder; dvs mörk kavaj, vita/ljusa ridbyxor, svarta stövlar, hjälm eller dressyrhatt. Lämpligt till dressyrsadel.”Traje Corto”; Lämpligt till spansk sadel eller vaquerosadel.

Engelsk jaktdräkt: Kavaj i tweed, ridbyxor som passar i färg med kavajen. Bruna ridstövlar. Hjälm. 
 Tränsbett eller kandar används till engelsk sadel.Förutom ledat tränsbett är det tillåtet att använda rakt bett med eller utan fasta ringar.
Stångbett till spansk sadel och vaquerosadel. Det är tillåtet att använda sporrar vid ridprovet.

Vid ridprovet får du använda spö till 4-åring.
För hästar 5-6 år samt 7 år och äldre är det inte tillåtet.Det är inte tillåtet att använda någon form av ”makeup” på hästen som kan dölja defekter eller förhöja intrycket i något avseende. Likaså får du inte förändra något i hästens naturliga färg i hud, hårrem eller på hovarna.
Färglöst hovfett till hovarna är tillåtet.
Flätning av man och/eller svans vid visning för hand är inte tillåtet.Ston visas företrädesvis med klippt man och svansrot. Vill du inte klippa stoets man och svansrot visar du alltså stoet utan någon flätning.Vid ridprovet flätar du hästens man. 

Det är inte tillåtet att dekorera hästen med band, rosetter, blommor eller liknande.

På spanska showträns sitter ofta en rosett, en sådan är heller inte tillåten!

Angående vaccination mot hästinfluensa gäller följande: 

1.Vaccinationsintervall
    1.1 Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar. Därefter är hästens startberättigad.
    1.2 Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.
    1.3 För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

2. Vaccinationsintyg
    2.1 Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, helst hästpass, eller vidimerad
           kopia ska medföras och visas upp.

3. Överskridande av vaccinationsdag
    3.1 I det fall längre tid än 92 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-
           vaccination.
    3.2 I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas de som en ny A-vaccination.
    3.3 I det fall mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination och R-vaccination eller
           mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Hästen behöver dock inte
           börja om med A-vaccination om R-vaccination görs inom 21 dagar.
           Överskrids denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras och börja med     
           en A-vaccination.

En häst som tränas för eller används vid tävling ska vara fri från skada eller sjukdom som kan förorsaka lidande. Den som tränar eller tävlar med hästen är ansvarig för att de prestationskrav som ställs är anpassade till hästen fysiska och psykiska förmåga.

Hästen får heller inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar dess prestationsförmåga eller temperament under träning eller tävling. Man får inte påverka en hästs prestationsförmåga eller temperament vid träning eller tävling genom att tillföra läkemedel, läkemedelssubstanser eller andra ämnen.
Karenstider finns för olika medicinska preparat, substanser och andra behandlingar.